Tietoja kestävästä kehityksestä

Meille NCC:llä vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä. Teemme määrätietoisesti töitä vähentääksemme oman toimintamme ja asiakkaidemme toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia, ja lisätäksemme positiivisia. Kiviaineksen ja soran tuottaminen kallioperästä on resursseja vaativa prosessi, jonka pyrimme toteuttamaan ympäristö mahdollisimman tarkasti huomioiden.

Ympäristöseloste

On tärkeää, että asiakkaana tiedät, kuinka olemme vaikuttaneet ympäristöön valmistaessamme meiltä ostamiasi tuotteita. Siksi pyrimme aktiivisesti kehittämään erityisiä tuote- ja laitoskohtaisia ympäristöselosteita (Environmental Product Declaration, EPD). Ympäristöseloste on kolmannen osapuolen todentama kokoelma tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista. Se perustuu standardoituun elinkaarianalyysiin, ja on nykyään vakiintunut tapa viestiä ympäristövaikutusten tasosta. Ympäristöselosteet auttavat meitä analysoimaan tarkasti, millä tuotannon prosesseilla ja vaiheilla on suurin ympäristövaikutus, ja toteuttamaan niihin kohdennettuja toimia. Ympäristöselosteemme julkaistaan EPD Internationalissa (environdec.com) ja löydät ne hakemalla EPD-kirjastosta hakusanalla ”NCC”.

Suuri osa tuotteisiimme liittyvistä päästöistä tulee kuljetuksesta. Koska päästöt vaihtelevat suuresti riippuen etäisyydestä kiviainesalueeseen, meillä ei ole ympäristöselostetta, joka raportoisi kuljetuksen päästöt juuri sinulle. NCC ei itse omista kalustoa kiviaineksen kuljetukseen, mutta suosittelemme kaikkia autoilijoita välttämään tyhjäkäyntiä ja yhteistyökumppaneitamme uusimaan kalustoa mahdollisimman pienipäästöisiin ajoneuvoihin mahdollisuuksien mukaan.

Päästöjä voidaan myös pienentää hyvällä ajosuunnittelulla. Innostamme asiakkaitamme tuomaan rakentamisesta muodostuvia ylijäämämaita NCC:n kiviainesalueen maanvastaanottoon aina kun se on mahdollista ja hankkimaan paluukuormassa takaisin työmaalle NCC:n kiviainesta maarakentamisen tarpeisiin. Tällaista menopaluukuormaa kannattaa suosia ja välttää näin tyhjänä ajoa. Olemme konseptoineet ajatuksen One-Stop-Shop-palveluksi. Menopaluukuorman hintaa ja päästöjä voi vertailla kuljetusten päästölaskurillamme!

Kuljetukset kiviainesalueille ja niiltä pois ovat yhteistyökumppaneidemme suorittamia, joten ne lasketaan epäsuoriksi päästöiksi (Scope 3). Epäsuorien päästöjen osalta NCC tavoittelee 50 prosentin vähennystä CO2e:ssä neljällä alueella, joilla ilmastovaikutus on suurin; betoni, teräs, asfaltti ja kuljetus. Lue lisää NCC:n vastuullisuustavoitteista täältä.

Biodiversiteetti

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin säilyttäminen ja edistäminen on meille tärkeää. Kiviainesalueen muuttuva ympäristö luo mahdollisuuksia edistää luonnon monimuotoisuutta jo liiketoiminnan aikana sekä sen päätyttyä. NCC on kehittänyt NCC Kielo® -ohjelman, jolla tunnistetaan, toteutetaan ja seurataan toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi kiviainesalueillamme. Voit lukea lisää NCC Kielo:sta ja siitä, kuinka työskentelemme luonnon monimuotoisuuden hyväksi.