Salaojan rakentaminen

Kunnolliset salaojat rakennuksen ympärillä ehkäisevät kosteusongelmia. Pintavesi tulee johtaa talosta poispäin jo ennen kuin se imeytyy maahan. Tämä tapahtuu tekemällä kaadot talon sivuille. Istutusten ei pidä ulottua talon seinustoille asti. Niille levitetään sen sijaan kerros soraa tai koristekiviä.

Toimiva salaojitus syntyy vedenläpäisystä ja kapillaarikatkosta. Materiaaleina käytetään esimerkiksi sepeliä, eristelevyjä ja salaojaputkia. Nykyään salaojaputket valmistetaan muovista, minkä ansiosta ne ovat kevyempiä kuin vanhat tiili- tai betoniputket. Putkiin liittyy kuitenkin tukkeutumisriski, jos ojien täyttämisen aikana ei ole varovainen.

Tarvittavat materiaalit:

  • vatupassi
  • kottikärryt
  • hakku
  • taittomitta
  • rautakanki
  • lapio
  • salaojamatto tai vastaava
  • suodatinkangas

Suosittelemamme materiaalit:

info
Tämä ohje on tarkoitettu käytännön avuksi ja ohjenuoraksi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä meihin.

Tee näin:

1.
Tutki ennen maansiirto- ja kaivuutöiden aloittamista, onko maassa putkivetoja tai sähkö- ja telekaapeleita. Jos epäilet, että maassa on kaapeleita, ne kannattaa etsiä kaapelitutkalla. Kaiva varovasti lapiolla.
2.
Poista kasvillisuus.
3.
Tee kaivuutyöt. Säästä maa-aines myöhempää käyttöä varten.
4.
Varmista, että perustukset on suojattu hyvin kosteudelta. Pikeä perustukset ja tee kouru niiden ja seinän yhtymäkohtaan. Jos kosteussuojaa pitää vahvistaa, voit käyttää salaojamattoa tai patolevyjä. Ne asetetaan sitä osaa vasten, joka jää maan alle.
5.
Levitä suodatinkangas kohtiin, joihin sepeli ja salaojaputket tulevat myöhemmin. Tämä estää ympäröivän maa-aineksen tunkeutumisen ojituskerrokseen. Suodatinkangas tulee ojituskerroksen ympärille ojituskerroksen ja täyttömaan väliin.
6.
Salaojaputkien kaadon tulee olla vähintään 1:200. Täytä putken ympärys noin 8 cm:n kerroksella sepeliä 8/16. Muista, että putken korkeimman kohdan tulee olla riittävän pitkällä rakennuksen alla, vähintään 20 cm:n päässä.
7.
Täytä oja karkealla sepelillä (esim. 16/32). Ojituskerroksen pitää olla vähintään 20 cm leveä seinustoilla ja muissa pystysuorissa rakenteissa.
8.
Täyttömaan voi viimeistellä seinustoilla sepelillä tai koristekivillä. Näin myöskään kasvillisuus ei pääse leviämään. Kiveyksen alle voi laittaa kankaan, niin ei rikkaruohot kasva.

Vastuuvapauslauseke

info

Tämä ohje on tarkoitettu käytännön avuksi ja ohjenuoraksi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä meihin.

Kiinnostuitko tästä ohjeesta?

Käytä suunnittelutyökaluamme laskeaksesi tarvittavan
määrän materiaaleja, tai osta tuotteet suoraan verkkokaupasta!